THE ALPHA

THE ALPHA

18 Episodes | Business
พอดแคสต์สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของผู้นำด้าน Digital Transformation แห่งเมืองไทย กับภารกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าครั้งไหน ในหัวข้อการเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

Episodes

พอดแคสต์สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของผู้นำด้าน Digital Transformation แห่งเมืองไทย กับภารกิจที่ท้าทายยิ่งกว่าครั้งไหน ในหัวข้อการเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ