Thanh Alice Podcast

A podcast by: Thanh Alice
Chào các bạn, mình là Thanh Alice - thạc sĩ Giáo Dục và là một nhà khai vấn. Các bạn đang lắng nghe Thanh Alice Podcast

31 Episodes

Chào các bạn, mình là Thanh Alice - thạc sĩ Giáo Dục và là một nhà khai vấn. Các bạn đang lắng nghe Thanh Alice Podcast. Đây là nơi mình chia sẻ những kiến thức nuôi dưỡng ngôi nhà tinh thần, lan toả năng lượng tích cực và đồng hành cùng bạn trên hành trình phát triển bản thân bình an và hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hãy cùng đồng hành với nhau thật lâu nhé. Website: thanhalice.com Facebook: facebook.com/thanhaliceblog Cộng Đồng Thiền Viết sáng lập bởi mình: facebook.com/groups/vietcungom