Tempen

A podcast by: Feber
Feber äter lunch som alla andra och vi pratar teknik som alla andra. Tempen är den inspelade versionen av våra lunchdiskussioner om allt i teknikvärlden
Feber äter lunch som alla andra och vi pratar teknik som alla andra. Tempen är den inspelade versionen av våra lunchdiskussioner om allt i teknikvärlden.