Morgonandakten

A podcast by: Sveriges Radio
Tankar och reflektioner utifrån ett andligt och religiöst perspektiv. Bygger på text ut helig skrift, bön och egen reflektion

1188 Episodes

Tankar och reflektioner utifrån ett andligt och religiöst perspektiv. Bygger på text ut helig skrift, bön och egen reflektion. Ansvarig utgivare: Marcus Sjöholm