Independents

A podcast by: Catalunya R�dio
�s el moment per descobrir l'actualitat musical. Els discos, les entrevistes, les novetats, les versions, les llistes, els referents

638 Episodes

�s el moment per descobrir l'actualitat musical. Els discos, les entrevistes, les novetats, les versions, les llistes, els referents... Tot el que passa al m�n de la m�sica en seixanta minuts. De dilluns a divendres, de 18.00 a 19.00.