Imprapodden

Imprapodden

7 Episodes | Music
En underhållande och informativ podcast om om jazz- och improvisationsmusik utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Politiska samtal varvas med diskussion om konst och skapande

Episodes

En underhållande och informativ podcast om om jazz- och improvisationsmusik utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Politiska samtal varvas med diskussion om konst och skapande.