Idiot Skavank

En podcast för barn över 18 år. Icke rumsren humor, planlöst raljerande och värdelöst vetande i en ohelig allians

76 Episodes

En podcast för barn över 18 år. Icke rumsren humor, planlöst raljerande och värdelöst vetande i en ohelig allians. Nytt avsnitt varje fredag! Följ oss och interagera på Facebook och Instagram.