Fronten

A podcast by: Niclas Sennerteg, Robert Lindberg
Podcast om militärhistoria och krig. Fokus på dramatiska händelser och människoöden, framför allt under 1900-talets konflikter

405 Episodes

Podcast om militärhistoria och krig. Fokus på dramatiska händelser och människoöden, framför allt under 1900-talets konflikter. Produceras av Niclas Sennerteg och Robert Lindberg.