Från ord till handling

Från ord till handling

En podcast från Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö. Podden leds av Monica Vidman Lundmark som bjuder in till samtal om det som är svårt att prata om men som är högst aktuellt på arbetsplatser och i organisationer - hur kan vi göra det svåra pratbart bortom policydokument och checklistor och vad ska vi sedan göra för att gå från ord till handling

Episodes

En podcast från Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö. Podden leds av Monica Vidman Lundmark som bjuder in till samtal om det som är svårt att prata om men som är högst aktuellt på arbetsplatser och i organisationer - hur kan vi göra det svåra pratbart bortom policydokument och checklistor och vad ska vi sedan göra för att gå från ord till handling. Första säsongen handlar om våld i hemmet.