Economia

A podcast by: Catalunya R�dio
Xavier Sala i Mart�n, Santiago Ni�o Becerra i altres experts et posen al dia de l'actualitat econ�mica. Perqu� qui ha dit que l'economia �s complicada?

293 Episodes

Xavier Sala i Mart�n, Santiago Ni�o Becerra i altres experts et posen al dia de l'actualitat econ�mica. Perqu� qui ha dit que l'economia �s complicada?