Åsa Vilhelmsson och Anders Assis om att regenerera landskap tillsammans med kor

Åsa Vilhemsson och Anders Assis bor på Haskens i Sillerbo, i Hälsingland. Här driver de en gård enligt regenerativa principer. Utöver den egna gården jobbar Åsa som folkhögskolelärare och Anders förvaltar ett lokalmuseum i trakten. Deras resa in i det regenerativa har gått genom deras gemensamma intresse för historia och arkeologi. Berättelser om hur bondgårdar fungerade förr i tiden är något som alltid fascinerat dem och fått dem att själva bli intresserade av lantbruk. Men det var först när de kom i kontakt med Allan Savorys läror om holistic management som de började förstå hur allting hänger ihop. Det var som att ett svartvitt fotografi plötsligt fylldes med färger och gav en djupare mening till vad de håller på med. Den erfarenhet som de fått via sin egen verksamhet och den kunskap som de skapat tillsammans med andra regenerativa bönder fick Åsa och Anders att vilja utbilda och inspirera andra om dessa metoder. Därför har de nu startat en ett-årig utbildning i regenerativt lantbruk på Bäckedals folkhögskola i Sveg i Härjedalen. Kursen drivs av regenerativa pionjärer i Norden, och syftet är att tillsammans med andra lära sig förstå den komplexitet som finns i landskapet och den självorganiserande helhet som vi människor är en del av. I det här poddavsnitten diskuterar vi hur Åsas och Anders syn på lantbruk förändrats under åren men också om hur samspelet mellan människan, djuren, och jorden kommit att forma deras syn på sig själva och det landskap de är en del av. Intervju: Maria Ehrnström-Fuentes Editering: Magdalena Lindroos

Om Podcasten

Worlds in Transition, or 'Världar i Omställning' as the podcast series is called in Swedish, focuses on the transitions to sustainable lifeforms that goes on in different places around the world today, where people make change happen through active engagement in their own communities. In this first series I focus on introducing the concept of 'Transition' in the Swedish speaking parts of Finland, while also making visible the people leading this grassroots revolution in this part of the world. Future pods will bring more examples from around the globe.