Om Podcasten

Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer udvikler og deler viden om undervisning på museer, kulturinstitutioner, foreninger, forsyninger m.m. Vores podcasts er for lærere og pædagoger og for dig, der arbejder med undervisning i et eksternt læringsmiljø og har interesse i didaktiske, pædagogiske spørgsmål, refleksioner og erfaringer, som kan bruges til at udvikle og kvalificere undervisningen af børn og unge.