Om jag bara får se Gud så kan jag tro

En variant på rubriken till det här avsnittet är: Om jag inte får se Gud så kan jag inte tro. Har du hört någon säga den förut? Det är ganska vanligt att höra folk utrycka just att de behöver se Gud med egna ögon för att kunna tro. Frågan är bara, använder vi samma kriterium på alla områden i livet?I det här avsnittet pratar vi om detta och ger flera exempel på saker som vi tror på som vi aldrig har sett. Många saker i samhället bygger istället på tillit och att man fått tillräckligt med skäl att tro på något vilket tar bort behovet av att man måste se det med egna ögon. På samma sätt är det med Gud, det finns massor med goda och övertygande skäl både för att Gud finns och att Jesus är Gud.

Om Podcasten

Välkommen till Tro & livsstil, en kristen podcast om Bibeln.