Snorkepodden!

Søvnapné (episodar med pustestopp under søvn) er ein av dei vanligaste søvnsjukdomane våre. Søvnpodden har besøkt Harald Hrubos-Strøm, øyre-nase-hals-lege og søvnforskar, for å lære meir om kva som skjer ved pustestopp (under søvn) og om korleis søvnapné kan behandlast. Harald fortel entusiatisk - både om CPAP og alternative behandlingsmetodar. Mykje å lære, både for pasientar og pårørande! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Søvnpodden er SOVno sin podkast for alle som søv. Anten du sliter med søvnen, behandlar folk med søvnproblem eller berre vil lære litt meir om søvn så er dette podkasten for deg! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.