#113 – PKdM & Commoning Kits

Ett isländskt arkitektkontor som haft stora framgångar i den rådande isländska byggboomen och en utställning som visar möjligheter att tackla det som är den samtida svenska stadsbyggandets brister – frånvaron av mötesplatser. Det är innehållet i det 113:e avsnittet av Summit där du hör Fernando de Mendonca en av två delägare till ett av Islands största arkitektkontor, PKdM, som berättar om hur de förbereder sig på nästa konjunkturnedgång och vad den isländska arkitektkåren lärt sig av finanskrisen. På Form/Designcenter i Malmö öppnar inom kort utställningen Commoning Kits där tretton nordiska arkitektkontor visar lösningar de utvecklat för att tackla bristen på mötesplatser i de nya stadsdelar som byggs i Sverige. Stefan Sjöberg är en av initiativtagarna till utställningen och han berättar om varför vi alla bör bege oss till Malmö och varför de valde att kalla utställningen Commoning Kits.

Om Podcasten

Summit är en svensk podcast om det mesta som har med design och arkitektur att göra. Summit publiceras varannan måndag.