Suicide Zero podden

#7 - Från ord till handling

from Suicide Zero podden | Published 6/10/2021

Idag saknar merparten av våra kommuner handlingsplan för suicidprevention - trots att självmorden ökar i Sverige. Något som både är obegripligt och oacceptabelt. I det här avsnittet försöker vi hitta svaren på varför...och hur våra kommuner kan bli bättre på att jobba med dessa frågor. Men även hur du, som medborgare, kan påverka din kommun att ta suicidprevention på allvar och få fram tydliga handlingsplaner. 

Om Podcasten

Ungefär 1 500 personer tar sina liv i Sverige varje år. Det är fyra om dagen. Tiotusentals människor runt omkring lämnas med en obeskrivlig sorg efter en älskad familjemedlem, släkting, vän eller kollega. Självmord går att förebygga, men hur? Varför är självmord så förknippat med stigma och tabu? Hur kan vi förändra samhällets syn på självmord och psykisk ohälsa? I Suicide Zero-podden sprider vi kunskap, diskuterar aktuella ämnen, intervjuar överlevare och anhöriga. Välkommen att lyssna!