Poddsamtal: Skolan och rasismen - konsekvenser för ungas hälsa

Hur kan psykisk ohälsa ta sig uttryck bland barn och unga? Och vad finns det för koppling mellan rasism och hälsa? Det tar vi upp i det här poddsamtalet som spelades in på Mänskliga rättighetsdagarna 2019. Paneldeltagare: Hanna Wallensteen - psykolog, Nantale Kitali - aktivist på Afrosvenskarnas Riksorganisation och Åsa Gustafsson - processledare på Friends. Moderator: Patrick Konde - processledare på Friends.

Om Podcasten

Podcasten Skolan och rasismen är en del av Friends webbkurs med samma namn. Här hör du forskare, en lärare, en skolpsykolog, en elev och Friends processledare för att få med olika perspektiv på hur rasism tar sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism.