Medie- och kommunikationsforskaren Ylva Habel om begrepp

Vad kan rasism egentligen innebära? Och vad menas med begrepp som exotifiering, mikroaggressioner och intersektionalitet? Detta, och en hel del annat berättar medie- och kommunikationsforskaren Ylva Habel om. Hon har inriktat sin forskning på antisvart rasism. 

Om Podcasten

Podcasten Skolan och rasismen är en del av Friends webbkurs med samma namn. Här hör du forskare, en lärare, en skolpsykolog, en elev och Friends processledare för att få med olika perspektiv på hur rasism tar sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism.