Gymnasieläraren Olle Linton om skolans uppdrag

Hur kan vi organisera oss mot rasism i skolan? Vad är lärares ansvar kopplat till demokratiuppdraget? Och varför bör vi snarare fokusera på det stora problemet än att vända oss till individen? Detta och lite till pratar vi om med Olle Linton, gymnasielärare på Östra Real i Stockholm, som lägger mycket undervisningsfokus på demokrati och mänskliga rättigheter.

Om Podcasten

Podcasten Skolan och rasismen är en del av Friends webbkurs med samma namn. Här hör du forskare, en lärare, en skolpsykolog, en elev och Friends processledare för att få med olika perspektiv på hur rasism tar sig uttryck och hur skolan kan arbeta för att motverka rasism.