Episode 3: Sammenheng eller årsakssammenheng?

En statistisk sammenheng mellom to fenomener betyr ikke automatisk at det er årsak og virkning involvert. Jo Røislien snakker med molekylærbiolog og forskningsjournalist Eldrid Borgan om vin og helse og digitale hjelpemidler, om forskjellen på sammenheng og årsakssammenheng, og hvorfor vitenskapelige eksperimenter er så viktige. Ekspertpanelet forklarer forskjellen på korrelasjon og kausalitet. Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu).

Om Podcasten

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway