Motivationspodden #6 Del 1

Motivationspodden #6 Del 1 by Olof Röhlander & Andreas Carlsson

Om Podcasten

Olof Röhlander och Andreas Carlsson, två inspiratörer som utifrån sina respektive erfarenheter ger personliga tips för att bibehålla motivationen i såväl framgång som under svackor.