Ni�o-Becerra: "�s possible reduir la jornada laboral sense reducci� de salari" - 09/10/21

L'economista Santiago Ni�o-Becerra ens ofereix una nova master class per analitzar q�estions com l'ajuda del govern espanyol a la gent jove de 250 euros per als lloguers, el salari m�nim o la inflaci� d'aquest any.

Om Podcasten

L'economista Santiago Ni�o-Becerra ens fa una classe magistral sobre el futur financer de Catalunya, l'estat espanyol i el m�n. Les seves previsions no et deixaran indiferent