Lean-Agile Thinking

#2 - Scrum Master rollen

from Lean-Agile Thinking | Published 10/1/2019

Reflektioner om Scrum Master rollen efter et Scrum.org PSM II kursus. Mere om PSM II på https://madstroelshansen.com/psmII/  Og Professional Scrum generelt på https://professionalscrum.dk/

Om Podcasten

All things abort Lean, Agile and Scrum in Denmark. Reflektion and talk abort different topics. Primarily in Danish.