31. Att hyra en livmoder

Som de folkbildare vi har ambition om att vara kan vi inte missa tillfället diskutera sommarens heta potatis: surrogatmödraskap, eller "värdmödraskap" som vissa förespråkare föredrar att kalla det. Även om majoriteten kristna i dagsläget är emot surrogatmödraskap vet vi alltför väl att även opinionen inom kyrkan snabbt kan förändras. Därför behöver vi utrusta oss med bra argument och reflektera kring vilka etiska resonemang som vi bygger våra ställningstaganden på, och inte minst lära oss hur motståndarsidan tänker. Jesusfeministpodden är en podcast om kyrka och kvinnokamp av och med Katarina Hedman och Sarah Grenholm. Följ oss på instagram @jesusfeministpodden

Om Podcasten

En podcast om kyrka och kvinnokamp med Katarina Hedman och Sarah Grenholm. Följ oss på instagram @jesusfeministpodden