Independents - 16/02/2024

Del folk al tecno: la can�� d'autor catalana ara es balla. Darrerament hem vist com diversos artistes catalans que van comen�ar fent folk o can�� d'autor s'han passat a l'electr�nica. Podem parlar ja d'una tend�ncia, i ho demostrem punxant can�ons antigues i noves de Maria Jaume, Roba Estesa, Ariox, Ginest� o Maria Hein.

Om Podcasten

�s el moment per descobrir l'actualitat musical. Els discos, les entrevistes, les novetats, les versions, les llistes, els referents... Tot el que passa al m�n de la m�sica en seixanta minuts. De dilluns a divendres, de 18.00 a 19.00.