#142 Kvinnor, män och minnesfunktioner - Professor Agneta Herlitz

I det här avsnittet berättar professor Agneta Herlitz om spännande skillnader mellan kvinnor och män i deras minnesfunktioner. Det finns skillnader i hur kvinnor och män lagrar minnen av  episodisk karaktär och semantisk karaktär.  Agneta Herlitz är professor vid Karolinska Institutet.  Vad episodiska minnen och semantiska minnen när berättar Agneta om i Hjärnpodden. Vi pratar även en del om de skillnader som finns i intressen mellan kvinnor och män och hur det möjligen kan påverka hur lätt vi har att lära oss liknande saker.  Vill du ha kontakt med Kristina mailar du lättast till [email protected] eller går in på hemsidan https://www.kristinabahr.se Alla avsnitt av Hjärnpodden hittar du på http://hjarnpodden.se Där finns alla publicerade avsnitt att lyssna på - med prenumeration. 

Om Podcasten

Kristina Bähr är barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare. Driver Exist.se sedan 2010 med fokus på att öka förståelsen för vår hjärna och att vara människa. Här hittar du korta podcast-avsnitt där du kan lära dig mer om människors beteende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion. Alla avsnitt hittar du på http://hjarnpodden.se Stötta gärna mitt arbete med Hjärnpodden med 30 kr / månad så länge du själv vill. https://bottler.community/@Hjarnpodden E-post med frågor och kommentarer skickas till [email protected]