Håll gränsen

#5 USA, Nato och Sveriges option

from Håll gränsen | Published 12/17/2020

Anna Wieslander är veckans gäst och ger sin analys av Natos framtid, den transatlantiska länken och den nya amerikanska administrationen. Därtill står veckans EU-beslut om klimatet- och rättsstaten samt den nya svenska Nato-optionen på agendan.  

Om Podcasten

Håll gränsen är en podd om utvecklingen i världen. Pål Jonson, Jessika Roswall och Hans Wallmark spanar om globala trender - och hur Sverige ska möta dessa.