Fysioformidlingen

SERIE - statistikk og metode med Bjørge Herman Hansen: Studiedesign

from Fysioformidlingen | Published 12/15/2020

Har du kontroll på forskjellene mellom ulike studiedesign, hvordan du skal tolke en metaanalyse og hvilke feilkilder man må se etter i en RCT? Denne episoden handler om studiedesign med spesielt fokus på metaanalyser, randomiserte kontrollerte studier og kohortstudier. Bjørge Herman Hansen er professor ved Universitetet i Agder og har veldig god formidlingsevne, også om temaer som ofte kan være utfordrende å forklare enkelt. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_HansenTips til en annen podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:Physical Activity Researcher podcasthttps://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/Kilder:Hansen, B. H., Dalene, K. E., Ekelund, U., Wang Fagerland, M., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Tarp, J., & Alfred Anderssen, S. (2020). Step by step: Association of device-measured daily steps with all-cause mortality-A prospective cohort Study. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 30(9), 1705–1711. https://doi.org/10.1111/sms.13726https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurderinghttps://tidsskriftet.no/2018/10/medisin-og-tall/randomiseringhttps://tidsskriftet.no/2018/10/medisin-og-tall/er-effekten-forskjellig-blant-kvinner-og-mennhttps://tidsskriftet.no/2018/11/medisin-og-tall/analyser-av-data-fra-randomiserte-studier

Om Podcasten

Fysioformidlingen er en podcast om fysioterapi, med fokus på kunnskapsbasert praksis, forskning og utdanning. I podcasten snakker jeg med sentrale personer innen fysioterapi, forsknings- og idrettsmiljøet.