Fysioformidlingen

SERIE - statistikk og metode med Bjørge Herman Hansen: Konfidensintervaller

from Fysioformidlingen | Published 10/8/2020

Hva er konfidensintervaller og hvordan tolker man dem? Det får du svaret på i denne episoden. For å gjøre dette temaet forståelig og godt formidlet snakker jeg med Bjørge Hermann Hansen, som er professor ved Universitetet i Agder. Der underviser han i vitenskapelig metode og statistikk, og emner knyttet til fysisk aktivitet. Hører du på denne og de kommende episodene om statistikk og metode vil du få bedre forståelse for forskningen du leser.Følg Bjørge på Twitter: @bjorgeherman, og Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorge_HansenTips til en podcastepisode med Bjørge Herman Hansen:Physical Activity Researcher podcasthttps://podtail.com/podcast/physical-activity-researcher/dr-bjorge-herman-hansen-sb-pa-epidemiology-statist/Kilder:Pripp, A. H. (2018). Nyanser av variasjon. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 2018.https://www.youtube.com/watch?v=hlM7zdf7zwU&ab_channel=KhanAcademy

Om Podcasten

Fysioformidlingen er en podcast om fysioterapi, med fokus på kunnskapsbasert praksis, forskning og utdanning. I podcasten snakker jeg med sentrale personer innen fysioterapi, forsknings- og idrettsmiljøet.