Bonusepisode - Det er valgtid!

Hvordan opptrer politikerne som rollemodeller for god dialog og samarbeid? Hemmer eller fremmer deres atferd polarisering? Tonje og Thomas reflekterer over trender i næringslivet som er litt vanskelige å spore hos de som leder landet. Debattene i media er ofte konstruert for å bygge opp under uenigheter, men hva ville skjedd dersom politikerne lyttet mer til hverandre, og anerkjente hverandres synspunkter? Lytt med når Tonje og Thomas deler sine ufiltrerte refleksjoner. Denne epsioden byr ikke på 3 gode spørsmål, men i stedet for gir deg 3 ord. Det er vitenskapelig bevist at disse tre ordene gjør deg til en bedre samtalepartner og gir deg et lykkeligere liv. Vi oppfordrer alle, inkludert våre politiske ledere, til å beytte disse ordene mer: • Fortell meg mer 🎓 Forskningen bak bruken av disse ordene kan du se dersom du googler: Dr Mark Holder, Three words that will change your life

Om Podcasten

En podcast om å skape bedre samtaler og å bygge sterkere relasjoner, på jobb og i parforholdet. I 10 år har FuelBox bidratt med samtaler som endrer menneskers mindset, relasjoner og liv. Privat og på jobb. I sesongene som handler om parforholdet møter du Berta Lende Røed, relasjonsarkitekt og gründeren av FuelBox og Anne Sophie Gjems, relasjonsarkitekt og partner i FuelBox til ufiltrerte og uredigerte samtaler om alt fra spørsmål og forventninger til sex og lidenskap, til hvorfor parforholdet er vårt viktigste team. I sesongene som handler om relasjoner på jobb, møter du Tonje Flack og Thomas Lende Røed, også de relasjonsarkitekter og partnere i FuelBox, som møtes til relevante samtaler som omhandler utvikling av relasjoner, og hvordan fokuset på relasjoner kan utløse både det individuelle og kollektive potensialet i enhver organisasjon. Vel møtt til FuelBox - den gode samtalen på pod!