Föräldragrupps-podden

GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: "Stötta varandra, fördela ansvaret"

from Föräldragrupps-podden | Published 3/12/2021

Det här avsnittet handlar om att bli föräldrar tillsammans. Om du skaffat barn själv kanske det är användbart om du delar mycket av ansvaret med någon annan vuxen. Annars är det nog inte ett avsnitt för dig. Däremot är det lika viktigt för er som fått barn tillsammans men inte är ett par! Det gemensamma föräldraskapet handlar om många olika saker: hur man stöttar varandra, delar ansvar över barn och annat, känner tillit till varandra och så vidare. (pratlängd: 06:15) Reflektionsfrågor: Hur gör ni för att stötta varandra i ert föräldraskap - känslomässigt och praktiskt? När är det lätt och när är det svårt att stötta? Vad ser du för styrkor hos den andre föräldern? Är ni överens om hur ni ska ta hand om ert/era barn? Vad betyder ett jämlikt vardagsliv för er? Hur pratar ni om och fördelar det praktiska hemarbetet och omhändertagandet av barnet/barnen? Vilka vinster kan ni se med ett jämlikt vardagsliv och ett jämlikt föräldraskap? I dag? I framtiden? Vilka hinder finns för ett jämlikt vardagsliv och ett jämlikt föräldraskap hos er? Om du inte lever tillsammans med den andre föräldern, hur kan ni få till ett gemensamt föräldraskap som innebär att ni är ett gott föräldrateam till barnet? Lyssna också på: BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" BVCpodden 74: Nybliven förälder: "Bråkar man mycket är det dåligt. Punkt." BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar BVCpodden 28: Att få syskon BVCpodden 14: Skilsmässa: ”Man måste försöka samarbeta. Men man måste inte träffas." BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! Övriga Föräldragrupps-poddar: INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden FÖRSTA AVSNITTET: Den stora omställningen SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" MAT-INTRODUKTION: "Utgå från barnets intresse" VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" UTVECKLING/språk och kommunikation: ”Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor” UTVECKLING/motorik och säker miljö: ”Individuella skillnader kan vara stora”

Om Podcasten

Korta poddar från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm om det som är viktigt för nya föräldrar. Här får du hjälp att få igång snacket - om sömn, mat, vardagsliv och allt annat som påverkas. I föräldragruppen på BVC, med kompisar, tillsammans med den andra föräldern. Eller bara att lyssna på själv och tänka efter.