#ensakidag 485 – Rekursionens magi: När AI-modeller förstår och utvecklar sig själva 🔄

#ensakidag 485 – Rekursionens magi: När AI-modeller förstår och utvecklar sig själva 🔄 … om rekursion inom AI, där modeller som Gemini Pro 1.5 kan hantera enorma mängder data – och därigenom till och med förstå och förbättra sin egen kod. Det är som att stå med en spegel inför en spegel och se oändliga reflektioner av möjligheter. Tänk dig en värld där inte bara programmerare blir mycket effektivare, utan också jurister och filosofer kan bidra direkt till AI-utvecklingen. Men om vi inte bara pratar om en stor kodbas, vilken gigantisk informationsmängd skulle du vilja läsa in i arbetsminnet på ChatGPT och börja jobba med? Vilka effekter skulle det få? #ensakidag, #rekursion, #AI, #GeminiPro, #contextwindow Googla: Gemini Pro 1.5 context window --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/ensakidag/message

Om Podcasten

Vad hände i internet- och teknikvärlden medan du sov? Här får du ca fem minuter – när det passar sig. Om vad det handlar om, varför det är viktigt och vad det kan betyda för dig. Finns också på Facebook, Youtube och Linkedin. Kommentera var du vill, jag lyssnar.