Episode 4: Fagfornyelsen og nye læreplaner i skolen

Den første podkasten i 2020 har fagfornyelsen i skolen og innføringen av nye læreplaner til høsten som tema. Elever og lærlinger i skolen møter et samfunn og et arbeidsliv i endring med ny teknologi og nye store samfunnsmessige utfordringer. Vi trenger barn som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Fagfornyelsen og de nye læreplanene skal legge til rette for dybdelæring, hvor særlig tre overordnede temaer er prioritert: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. I denne episoden får du møte Fagleder for oppvekst og skole i Sandnes kommune, Hege Egaas Røen, Leder for samarbeid med utdanningssektor på UiS, Kåre Andreas Folkvord og Postdoktor på UiS, biolog og forfatter, Frode Skarstein. 

Om Podcasten

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway