Episode 2: Vi besøker Future Classroom Lab (FCL) i København.

En podkast om Framtidens klasserom og bruk av ny læringsteknologi i klasserommet. Programleder: Erik F. Winsnes. Leder for verktøykassen: Eirik Midbøe Lunde (Studentassistent i DDV). Besøk i Future Classrooom Lab (FCL) i København: Et møte Josefine Brinck Mulvad (Studentassistent i Future Classroom Lab (FCL) i København og Espen Pedersen som studerer 1-7 ved GLU på NTNU i Trondheim. Didaktisk digitalt verksted (DDV) på UiS er en annerledes læringsarena med utforskning og eksperimentering av ny læringsteknologi som kan brukes i undervisning i skolen. Vårt verksted er en del av lærerutdanningen, helt fra barnehagelærerutdanning og opp til lektorprogrammet og skal være med på å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse. DDV er en del av Future Classrom Lab (FCL) og Utdanningsdirektoratets nettverk «Framtidens klasserom i lærerutdanningene». Vi ønsker at studenter skal tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi. Informasjon om Didaktisk digitalt verksted (DDV) Nettside: www.uis.no/ddv E-post: [email protected] Facebook: www.facebook.com/ddvuis/ Instagram: www.instagram.com/ddv.uis/ Telefon: 413 90 976

Om Podcasten

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway