06: Rettferdighet

Denne episoden av Dannelsesreisen handler om rettferdighet, og til å samtale om denne dyden har jeg invitert inn sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. Hva er rettferdighet og finnes det en universell forståelse av hva rettferdighet er over kulturer? Hvilken betydning har globaliseringen hatt for forståelsen av rettferdighet og hva har utviklingen av menneskerettighetene hatt av betydning for rettferdighets-begrepet. Thomas forklarer bl.a. «snylterdetektormodulen», resultatlikhet vs. mulighetslikhet og hvor miljørettferdighet står i dag. Produsert av Mottaket Media.

Om Podcasten

Mitt navn er Per Erik Arnesen. Jeg er utdannet psykolog og har praktisert i 45 år, både som individual- og parteapepeut, men også som organisasjonspsykolog, lederutvikler og prosjektleder.I 2018 gav jeg ut boken «Å skape seg selv. Et psykologisk perspektiv på de syv dødssynder». I boken prøver jeg å vise hvordan de såkalte dødssyndene – stolthet, misunnelse, grådighet, sinne, lyst, likegyldighet og fråtseri spiller inn i dannelsen av vårt selv. Jeg prøver å vise hvordan denne selvdannelsen er blitt et vår tids viktigste personlige prosjekter.I denne podcasten som jeg har valgt å kalle Dannelsesreisen, fokuserer jeg på hvordan de såkalte kardinaldydene (utviklet av den katolske kirken i tidlig middelalder) har betydning for dette dannelsesprosjektet. Disse dydene er de 4 greske dydene fra antikken : måtehold, rettferd, mot og visdom samt de 3 teologiske dydene tro, håp og kjærlighet.Dannelsesreisen produseres av Mottaket Media.