04: Mot

I denne episoden av Dannelsesreisen snakker jeg uten noen samtalepartner om dyden mot. Mot er den dyden som får oss til å beherske frykten og overvinne det vi frykter. Mot er ikke bare noe vi trenger i møtet med døden, men en dyd vi trenger for å leve et godt og fullverdig liv. Vi trenger mot for å ta kontakt med andre, mot for å holde en tale eller å si ifra om noe urettferdig. Mot til å sette grenser og si nei. Motet befinner seg mellom feighet på den ene siden og dumdristighet eller overmot på den andre og således må mot samspille med de andre dydene som visdom, håp og måtehold. Mot består også av utholdenhet og tålmodighet, og mot kan ha avgjørende betydning for det vi klarer å oppnå i livet over tid. Produsert av Mottaket Media.

Om Podcasten

Mitt navn er Per Erik Arnesen. Jeg er utdannet psykolog og har praktisert i 45 år, både som individual- og parteapepeut, men også som organisasjonspsykolog, lederutvikler og prosjektleder.I 2018 gav jeg ut boken «Å skape seg selv. Et psykologisk perspektiv på de syv dødssynder». I boken prøver jeg å vise hvordan de såkalte dødssyndene – stolthet, misunnelse, grådighet, sinne, lyst, likegyldighet og fråtseri spiller inn i dannelsen av vårt selv. Jeg prøver å vise hvordan denne selvdannelsen er blitt et vår tids viktigste personlige prosjekter.I denne podcasten som jeg har valgt å kalle Dannelsesreisen, fokuserer jeg på hvordan de såkalte kardinaldydene (utviklet av den katolske kirken i tidlig middelalder) har betydning for dette dannelsesprosjektet. Disse dydene er de 4 greske dydene fra antikken : måtehold, rettferd, mot og visdom samt de 3 teologiske dydene tro, håp og kjærlighet.Dannelsesreisen produseres av Mottaket Media.