03: Måtehold

Denne episoden av Dannelsesreisen handler om dyden måtehold. Professor i filosofi Henrik Syse har skrevet boken «Måtehold i grådighetens tid» og det var naturlig å spørre ham om å komme og samtale om denne dyden. I denne episoden stiller jeg spørsmål som hvordan de gamle grekere forsto dyden måtehold og hvorfor den var så viktig for dem når det gjaldt det gode liv. Hvordan har forståelsen av måtehold endret seg gjennom historien, hvordan definerer vi måtehold i dag, hvordan forholder måtehold seg til glede, løssluppenhet, engasjement eller sublime prestasjoner og ikke minst : hvordan får vi til en økonomi preget av måtehold når den i dag er så avhengig av forbruk. Produsert av Mottaket Media.

Om Podcasten

Mitt navn er Per Erik Arnesen. Jeg er utdannet psykolog og har praktisert i 45 år, både som individual- og parteapepeut, men også som organisasjonspsykolog, lederutvikler og prosjektleder.I 2018 gav jeg ut boken «Å skape seg selv. Et psykologisk perspektiv på de syv dødssynder». I boken prøver jeg å vise hvordan de såkalte dødssyndene – stolthet, misunnelse, grådighet, sinne, lyst, likegyldighet og fråtseri spiller inn i dannelsen av vårt selv. Jeg prøver å vise hvordan denne selvdannelsen er blitt et vår tids viktigste personlige prosjekter.I denne podcasten som jeg har valgt å kalle Dannelsesreisen, fokuserer jeg på hvordan de såkalte kardinaldydene (utviklet av den katolske kirken i tidlig middelalder) har betydning for dette dannelsesprosjektet. Disse dydene er de 4 greske dydene fra antikken : måtehold, rettferd, mot og visdom samt de 3 teologiske dydene tro, håp og kjærlighet.Dannelsesreisen produseres av Mottaket Media.