01: Håp

Denne episoden av Dannelsesreisen handler om håp. Sammen med professor i filosofi ved Universitetet i Bergen Lars Svendsen utforskes håpet. Lars Svendsen har skrevet boken «Håpets filosofi» om hva håp er og hvilken betydning håpet har for oss mennesker. Svendsen leter etter filosofiens svar, fra antikken til i dag. Jeg stiller spørsmål som forskjellen på håp og optimisme, realistisk og urealistisk håp, om å håpe godt og håpe dårlig og forskjellen mellom å håpe og å ønske samt mange andre spørsmål. Produsert av Mottaket Media.

Om Podcasten

Mitt navn er Per Erik Arnesen. Jeg er utdannet psykolog og har praktisert i 45 år, både som individual- og parteapepeut, men også som organisasjonspsykolog, lederutvikler og prosjektleder.I 2018 gav jeg ut boken «Å skape seg selv. Et psykologisk perspektiv på de syv dødssynder». I boken prøver jeg å vise hvordan de såkalte dødssyndene – stolthet, misunnelse, grådighet, sinne, lyst, likegyldighet og fråtseri spiller inn i dannelsen av vårt selv. Jeg prøver å vise hvordan denne selvdannelsen er blitt et vår tids viktigste personlige prosjekter.I denne podcasten som jeg har valgt å kalle Dannelsesreisen, fokuserer jeg på hvordan de såkalte kardinaldydene (utviklet av den katolske kirken i tidlig middelalder) har betydning for dette dannelsesprosjektet. Disse dydene er de 4 greske dydene fra antikken : måtehold, rettferd, mot og visdom samt de 3 teologiske dydene tro, håp og kjærlighet.Dannelsesreisen produseres av Mottaket Media.