Kulturarvet

Vilken betydelse har det lokala kulturarvet och hembygdsrörelsen idag? Och hur lätt är det att få unga att engagera sig? I Yttersta utanför Lillpite i Norrbotten är hembygdsgården navet i den lilla byn. Det är här man träffas och för traditioner vidare. Emma Knyckare beger sig dit för ett samtal om betydelsen av det lokala kulturarvet tillsammans med Rickard Lundgren, Torbjörn Lund och Sara Forsman som bor i byn. Om svunna tider, framtida utmaningar och om gemenskap. Och så besöker Byrådet Sveriges hembygdsförbund och hör hur de ser på sin roll idag och på framtiden. Finns det något hopp om att vända den nedåtgående medlemskurvan och att få unga och nya krafter att engagera sig i sin bygd och dess historia?

Om Podcasten

En serie om landsbygdernas kraft, verklighet och utmaningar. Ansvarig utgivare: Nina Glans