Går det galt i sommer?

Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt. Buffers gjester i denne episoden jobber med å gi råd og veiledning til hjelpeapparatet, og også til privatpersoner som er bekymret for noen de kjenner, har ansvar for, eller for sin egen sikkerhet. Møt Janne Waagbø og Teguis Santana Vega fra Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Programleder er Marianne Løkkevik. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Gjennom Buffer ønsker vi i Bufdir å dele kunnskap, ny forskning og nyttige verktøy og hjelpemidler, innenfor våre fagfelt. Første sesong av Buffer er spesielt rettet mot barneverntjenesten i kommunene.Programleder er Marianne Løkkevik. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.