6-93 قوانین پنهان مالکیت

قوانین پنهان مالکیت نویسنده: جیمز سلزمن I مایکل هلرمتن: عباس سیدین I روایت: علی بندری I تدوین: امید صدیق‌فرموسیقی تیتراژ: پیمان عرب‌زادهموسیقی متن: Volodymyr Piddubnykپشتیبانی از بی‌پلاس Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

خلاصه‌ی فارسی کتابهای غیرداستانی Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.