Episode 5: Derfor gjør merkeforhandlerne det bedre på kundehåndtering

Forbrukerrådet behandler årlig rundt 10.000 tvistesaker, hvor en fjerdedel er knyttet opp til bil. Rundt 1800 er mellom forbruker og næringsdrivende.Til tross for dette våger vi påstanden om at bilbransjen er relativt flinke til å håndtere tvister. Sett i lys av hvor mange nye og brukte biler som årlig selges er antall klagesaker forsvinnende få.Det betyr likevel ikke at bransjen er feilfri. Bilbransje24 publiserte nylig en sak som viste at merkeforhandlerne gjennomgående er flinkere til å håndtere kundeklager knyttet til salgsprosessen rundt både nye og brukte biler enn de rene bruktbilforretningene.Til å diskutere hvordan bransjen håndterer klager og tvister er Bilbransjepodden i femte episode av gjestet av Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.Programleder: Per Morten MergI studio: Thomas Iversen (Forbrukerrådet) og Trygve Larsen (Bilbransje24)Produsent: Odd Erik Skavold Lystad

Om Podcasten

Bilbransjepodden er en podcast fra Bilbransje24. Vi bringer nyheter, analyser, kommentarer og annen relevant informasjon om norsk bilbransje.I podcasten tar vi opp aktuelle temaer med gjester i studio.