Gudstjänst 23 okt | Gud kan använda din törst & längtan

Gudstjänst 23 okt | Gud kan använda din törst & längtan by Alms pod

Om Podcasten

Daniel Alm är föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan. Tanken med podden är att spegla en del av hans resor i församlingarna, samtal med människor som angår pingströrelsen, kommentera en och annan samtidshändelse och försöka ge teologisk motivering till varför vi gör det vi gör som Pingst.